مهندس جواد دری فر


مهارت و تخصص های فردی

 • مدرس دوره های تخصصی آموزش Forex در دو سطح مقدماتی و پیشرفته
 • مدرس دوره های تخصصی هوش مالی در مشهد
 • مدرش دوره های آموزش ترید به صورت پیشرفته

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی، نرم افزار یا دستگاه )

 •  تسلط در نرم افزار META TRADER
 • تسلط در سایت TRADING VIEW
 • مهارت های خبرخوانی در سایت های FOREX FACTORY-INVESTING
 • مهارت مدیریت سرمایه و چیدمان پرتفوی شخصی
 • تسلط بر زبان انگلیسی و نحوه برآورد مقطع خبرخوانی

سوابق پژوهشی

 مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های علمی:

 • اثر رشد دارایی ها بر سودآوری در شرکت های پدیرفته شده در بورس تهران
 • ABC و حوضچه های در آمدی در شرکت های تولیدی و صنعتی

سوابق اجرایی

 •  حسابدار ارشد گروه های صنعتی دکور برتر
 • حسابرس موسسه پیمانکاری طبسی
 • حسابرس گروه های صنعتی چوب بزرگمهر
 • حسابرس واحد های تجاری هتل پارس
 • کارشناس ارشد حسابداری شرکت برق
 • مشاوره کسب و کار در شرکت های سرمایه گذاری
 • مدرس آموزش بورس ایران و FOREX
 • مدرس واحدهای حسابرسی،مدیریت مالی، اصول سرمایه گذاری و بازاریابی در موسسات حسابرسی هنگام – سرمایه گذاری رایان محاسب شرق – آموزش عالی شاندیز و عطار مشهد