اهداف و چشم اندازها  موسسه ایده پردازان خلاق

 • وارد شدن به حوزه های جدید از قبیل :اسکرچ ، برنامه نویسی کودکان و نوجوانان، مدرسه کسب و کار
 • افزایش تعاملات ملی و فرا ملی 
 • افزایش سطح رضایت دانش اموزان و مربیان 
 • پرورش دانش آموزان خلاق و کارآفرین
 • ارتقا سطح علمی و آموزشی موسسه
 • تبدیل شدن به یکی از مشتری مدار ترین موسسات فنی و حرفه ای 
 • خلق فرصت های اقتصادی 
 • توانمندسازی افراد برای ایجاد جامعه ای قدرتمند
 • ایجاد فضای سالم مبتنی بر ارزش های اخلاقی جهت گسترش علم 
 • فراهم سازی زمینه شناسایی و کشف استعدادها و پرورش آن 
 • فراهم آوردن بسترهای مجازی و ارتقا حرفه ای معلمان