دوره دانش آموزی آموزش رباتیک ایده پردازان خلاق:

موسسه ایده پردازان خلاق با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای و با بهره گیری از اساتید مجرب و آموزش دیده اقدام به برگزاری دوره های آنلاین و حضوری آموزش رباتیک به کودکان و نوجوانان می نماید.

مزایای شرکت در دوره های آموزش رباتیک:

 • تقویت حافظه تصویری
 • تقویت هوش ریاضی
 • تقویت پیدا کردن راه حل مسائل
 • افزایش خلاقیت کودکان
 • افزایش مهارت های
 • ارتباطی و تصمیم گیری
 • بهبود کار تیمی

چارت آموزشی دوره های حضوری  و آنلاین دانش آموزی رباتیک

ترم : استارتر

 Starter

مباحث آموزشی:

  • بسته خلاقیت با قابلیت ساخت بیش از 12 سازه
  • ماکت جذاب دو بعدی و سه بعدی مانند اشکال هندسی ،فضایی، آدمک ، زرافه ، دوچرخه و…

مدت زمان حضوری و آنلاین: 12 جلسه 1 ساعته

 ترم : 1

Multi Robot 1

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات
  • آسیاب چرخ و فلک
  • آسانسور
  • هلی کوپتر
  • ربات جنگجو
  • رالی
  • ماشین های خلاقانه

مدت زمان حضوری و آنلاین: 12 جلسه 1 ساعته

 ترم :

Multi Robot 2

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات
  • تاب گردان
  • تله کابین
  • پل متحرک
  • ربات آتش فشان
  • ربات فوتبالیست
  • ماشین های خلاقانه به همراه آموزش
  • کار با قطعات الکترونیکی
  • انجام چندین آزمایش

مدت زمان حضوری و آنلاین: 12 جلسه 1 ساعته

 ترم :

Multi Robot 3

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات تاورو و جرثقیل 4 موتوره
  • ماشین های خلاقانه
  • آموزش  الکترونیک مقدماتی
  • انجام چندین آزمایش

مدت زمان حضوری و آنلاین: 12 جلسه 1 ساعته

ترم : 4

Multi Robot 4

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات لیفتراک و کمباین
  • لودر
  • ساخت ماشین های خلاقانه 
  • آموزش الکترونیک
  • انجام چندین آزمایش

مدت زمان حضوری و آنلاین: 10 جلسه 1 ساعته

 ترم : 5

Light Sensitive Robot (LRS)

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات نوریاب با مدار آماده
  • آموزش الکترونیک 
  • انجام چندین آزمایش

مدت زمان حضوری و آنلاین: 10 جلسه 1 ساعته

 ترم :

(LFR) Line Follower Robot 

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات مسیریاب
  • آموزش لحیم کاری
  • مونتاژ چندین مدار الکترونیکی

مدت زمان حضوری و آنلاین: 10 جلسه 1 ساعته

 ترم :

Maze Solving Robot (MSR)

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات حل ماز (با تشخیص موانع)
  • آموزش  الکترونیک پیشرفته
  • انجام چندین آزمایش

مدت زمان حضوری و آنلاین: 10 جلسه 1 ساعته