دوره مربیگری آموزش رباتیک کودکان ایده پردازان خلاق:

مجموعه آموزشی ایده پردازان خلاق به عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان در سراسر کشور اقدام به برگزاری دوره های مربیگری رباتیک در قالب کلاس‌های حضوری و آنلاین میکند.

ویژگی‌های دوره های مربیگری رباتیک:

۱) آموزش براساس آخرین متدهای روز
۲) برگزار کلاس‌ها با بهترین اساتید
۳) اعطای گواهینامه معتبر فنی حرفه‌ای
۴) پشتیبانی قوی و همه جانبه
۵) امکان دسترسی به منابع و کلیپ‌های آفلاین آموزشی
6) فرصتی مناسب برای کسب درآمد

چارت آموزشی دوره های حضوری مربیگری رباتیک

سطح : 1

ترم : استارتر و ترم 1

مباحث آموزشی:

  • هدف رباتیک
  • معرفی رباتیک
  • آشنایی با سازه ها
  • ساخت ربات دو بعدی و سه بعدی و ربات های تک موتوره و دو موتوره
  • چگونگی برگزاری مسابقه

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 4 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 2

 ترم : 2

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های 3 موتوره
  • کار با قطعات الکترونیکی و چند آزمایش

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 3 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 3

 ترم : 3 و 4

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های 4 موتوره
  • ساخت ماشین های خلاقانه
  • آموزش الکترونیک و چند موتوره

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 3 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 4

ترم : 5 و 6

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های نوریاب
  • آموزش لحیم کاری

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 5 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 5

ترم : 7

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات حل ماز
  • آموزش الکترونیک پیشرفته

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 4 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

چارت آموزشی دوره های آنلاین مربیگری رباتیک

سطح : 1

ترم : استارتر و ترم 1

مباحث آموزشی:

  • هدف رباتیک
  • معرفی رباتیک
  • آشنایی با سازه ها
  • ساخت ربات دو بعدی و سه بعدی و ربات های تک موتوره و دو موتوره
  • چگونگی برگزاری مسابقه

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 3 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 2

 ترم : 2

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های 3 موتوره
  • کار با قطعات الکترونیکی و چند آزمایش

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 2 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 3

 ترم : 3 و 4

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های 4 موتوره
  • ساخت ماشین های خلاقانه
  • آموزش الکترونیک و چند موتوره

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 3 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 4

ترم : 5 و 6

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات های نوریاب
  • آموزش لحیم کاری

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 4 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد

سطح : 5

ترم : 7

مباحث آموزشی:

  • ساخت ربات حل ماز
  • آموزش الکترونیک پیشرفته

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 3 جلسه 2 ساعته

گواهینامه : دارد