دوره مربیگری مهارت محاسبات ذهنی با چرتکه ایده پردازان خلاق

یکی از خدمات ایده پردازان خلاق برگزاری دوره‌های مهارت محاسبات ذهنی با چرتکه می‌باشد، این دوره‌ها در قالب کلاس‌های آنلاین و یا حضوری براساس زمانبندی مشخص شده توسط واحد آموزش برگزار میشود.

ویژگی‌های دوره‌های مربیگری محاسبات ذهنی با چرتکه ایده پردازان خلاق:

۱) آموزش براساس آخرین متدهای روز
۲) اعطای گواهینامه معتبر فنی حرفه‌ای
۳) سیستم قوی پشتیبانی آموزشی
۴) فرصت مناسب برای کسب درآمد
۵) امکان دسترسی به جزوات و کلیپ آفلاین آموزشی

چارت آموزشی دوره های حضوری مربیگری چرتکه

سطح: 1 و 2

ترم: استارتر ، نیومث 1 ، نیومث 2

مباحث آموزشی:

  • جمع و تفریق بدون فرمول
  • دوستان کوچک
  • دوستان بزرگ بعلاوه
  • دوستان ترکیبی بعلاوه

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 12 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 3

ترم:  نیومث 3 ، نیومث 4

مباحث آموزشی:

  • دوستان بزرگ منها
  • دوستان ترکیبی منها
  • سه رقمی آموزش ضرب
  • 50+50-
  • 100+100-

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 9 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 4

ترم:  نیومث 5 ، نیومث 6

مباحث آموزشی:

  • جمع و تفریق پیشرفته
  • ضرب 1*2  | 1*3
  • جمع و تفریق 4 رقمی
  • تقسیم 1÷3 | 1÷2

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 7 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 5

ترم: نیومث 7 ، نیومث 8

مباحث آموزشی:

  • ضرب 2*2  |  1*4
  • تقسیم 1÷4  |  2÷4  | 2÷3
  • اعداد منفی نوع اول و دوم
  • قرض گیری پیشرفته
  • جمع و تفریق پیشرفته

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 7 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 6

ترم: نیومث 9 ، نیومث 10

مباحث آموزشی:

  • ضرب 2*3  |  3*2
  • تقسیم 2÷5  |  3÷4  | 3÷5
  • جمع و تفریق اعشاری
  • ضرب و تقسیم اعشاری
  • جذر مقدماتی

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 5 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 7

ترم: advanced

مباحث آموزشی:

  • درصد
  • توان
  • جذر پیشرفته

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 5 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

چارت آموزشی دوره های آنلاین مربیگری چرتکه

سطح: 1

ترم: استارتر ، نیومث 1

مباحث آموزشی:

  • جمع و تفریق بدون فرمول
  • دوستان کوچک
  • آموزش جمع 2 رقمی

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 5 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح:  2

ترم: نیومث 2

مباحث آموزشی:

  • دوستان بزرگ بعلاوه
  • دوستان ترکیبی بعلاوه
  • جمع و تفریق 2 رقمی

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 4 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 3

ترم: نیومث 3 ، نیومث 4

مباحث آموزشی:

  • دوستان بزرگ منها
  • دوستان ترکیبی منها
  • جمع و تفریق 2 رقمی و 3 رقمی
  • آموزش جدول ضرب
  • آموزش 50+50-
  • آموزش 100+100-

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 4 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 4

ترم: نیومث 5 ، نیومث 6

مباحث آموزشی:

  • جمع و تفریق پیشرفته
  • ضرب 1*2
  • جمع و تفریق 4 رقمی
  • تقسیم 1÷3 | 1÷2

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان: 4 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 5

ترم: نیومث 7 ، نیومث 8

مباحث آموزشی:

  • ضرب 2*2  |  1*4
  • تقسیم 1÷4  |  2÷4  | 2÷3
  • اعداد منفی نوع اول و دوم
  • قرض گیری پیشرفته
  • جمع و تفریق پیشرفته

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 4 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 6

ترم: نیومث 9 ، نیومث 10

مباحث آموزشی:

  • ضرب 2*3  |  3*2
  • تقسیم 2÷5  |  3÷4  | 3÷5
  • جمع و تفریق اعشاری
  • ضرب و تقسیم اعشاری
  • جذر مقدماتی

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت زمان : 4 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد

سطح: 7

ترم: advanced

مباحث آموزشی:

  • درصد
  • توان
  • جذر پیشرفته

نحوه برگزاری: حضوری

مدت زمان : 3 جلسه 90 دقیقه ای

گواهینامه : دارد