دوره پیشرفته مدرسه کسب و کار

     شناسنامه دوره

 نوع دوره : پاره وقت                        ساعات کل دوره : 90 ساعت                                    شیوه برگزاری : حضوری و آنلاین

طول دوره : 1 ماه                            زمان برگزاری دوره : 2 روز در هفته                              موسسه و مرکز صدور گواهینامه : ایده پردازان خلاق

شناسنامه دوره

نوع دوره : پاره وقت

ساعاتکل دوره : 90 ساعت

شیوه برگزاری : حضوری و آنلاین

طول دوره : 1 ماه

 زمان برگزاری دوره : 2 روز در هفته

 موسسه و مرکز صدور گواهینامه : ایده پردازان خلاق

دست آوردها و اهداف دوره پیشرفته:

۱ – دست یابی به روشهای تحقیقات در بازار
۲ – یادگیری تحلیل و روانشناسی بازار
۳ – دست یابی به روش ها و الگوهای کسب شهرت و برندینگ
۴ – یادگیری مدل تفکر و نحوه ی فکر کردن و حل مسائل تصمیم گیری

اهداف کلی دوره

۱- ایجاد حس تجارت ، کسب و کار ، انگیزه های فروش ، خرید ، بازرگانی در سنین نوجوانی و جوانی

۲- قدرت تحلیل برای زندگی در محیط رقابت

۳- بهره برداری از هوش مالی ، ریاضی ، انتخاب مسیرهای درست در زندگی

۴- به وجود آمدن تکیه گاه و پشتوانه خانوادگی ، تقویت و تبادل تجربه برای تصمیم گیری در ابتدای ورود به بازار

    حداقل شرایط ورود به  دوره:
 • دارا بودن مدرک ششم ابتدایی
     
 مخاطبین دوره:
 • نوجوانان سنین ۱۳ تا ۱۸ سال
    

دروس اصلی دوره پیشرفته

نام درس نام استاد مدت زمان تئوری مدت زمان عملی جمع
تحقیقات بازار دکتر دخانیان 12 ساعت 12 ساعت 24
کارآفرینی و خلاقیت دکتر برومند 14 ساعت 10 ساعت 24
تصمیم گیری راهبردی در بازار دکتر کریمی 12 ساعت 10 ساعت 22
روانشناسی و رفتار بازار دکتر مختاری – دکتر طاهرپور 12 ساعت 8 ساعت 20
نام درس نام استاد مدت زمان تئوری مدت زمان عملی جمع
تحقیقات بازار دکتر دخانیان 12 ساعت 12 ساعت 24
کارآفرینی و خلاقیت دکتر برومند 14 ساعت 10 ساعت 24
تصمیم گیری راهبردی در بازار دکتر کریمی 12 ساعت 10 ساعت 22
روانشناسی و رفتار بازار دکتر مختاری – دکتر طاهرپور 12 ساعت 8 ساعت 20

سرفصل های دوره تکمیلی

 • بازارشناسی، بازاریابی، بازارسازی
 • کشش تقاضا، عرضه تولید و خدمات
 • انواع روشهای تحقیق بازار
 • مقایسه تطبیق و گمانی زنی در تحقیق بازار
 • نتایج و پیامدها
 • هدفها، آرزوها، انتظارات
 • استراتژیهای مرتبط با تحقیق بازار
 • تحقیق تیمی و گروهی
 • خلاقیت در تحقیقات بازار
 • تمرین و تکلیف
 • تعریف کارآفرین و کارآفرینی
 • ایده، خیال، آرمان
 • ادراک پدیده ها و تفسیر آنها
 • قدرت طراحی و برقراری ارتباط
 • بوم کسب و کار و مولفه ی آن
 • بیزنیس پلن و ابعاد آن
 • انتقال تجارب
 • کاربرد خلاقیت در کارآفرینی
 • روشهای پرورش خلاقیت
 • آبشار ذهن یا طوفان مغزی
 • روش دلفی-گروه های اسمی
 • روش گلوله برفی
 • روش scamper
 • پیامد خلاقیت- نوآوری
 • انواع نوآوری
 • نوآوری باز(OI)
 • آشنایی با برخی صنایع خلاق
 • تمرین و کار عملی

.

 • مفهوم رفتار بازار
 • رفتار مصرف کننده در انتخاب
 • تصاویر ذهنی مصرف کنندگان
 • روانشناسی خرید
 • پذیرش بازار و ادراک آن
 • جایگاه تولید کننده و عرضه کننده
 • فاصله خرید-قدرت خرید
 • یادگیری بازار و بهبود آن
 • مدیریت استرس در بازار
 • مدیریت خشم در بازار
 • بهبود تمرکز در معامله گری
 • اهمیت انگیزه ها در بازار
 • مدیریت زمان در بازار
 • تمرین و کار عملی

اساتید دوره

فرم دریافت و پذیرش دوره