دکتر سید رضا آل طه


  • سخنران و مدرس بین المللی رفتار شناسی با مدل جهانی دیسک 
  • تجربه 19 سال تدریس و سخنرانی در داخل و خارج از کشور
  • آموزش به بیش از 86 هزار نفر بصورت حضوری
  • تجربه سخنرانی در بیش از 850 سمینار
  • برگزار کننده بزرگترین سمینار تاریخ شرق کشور همراه با مدیران گوگل
  • موسس مجموعه مدیر برتر و خالق برند مستردیسک
  • مدرس تخصصی رفتار شناسی در دئره های MBA و DBA
  • تجربه بیش از 1200 جلسه مشاوره رفتار شناسی برای افراد و سازمان ها
  • استراتژیست تخصصی رفتارشناسی سازمانی
  • رکوردار سخنرانی در کشور (در سال 1396)