دکتر هادی کریمی


تحصیلات آكادميك:

 • كارشناسي مديريت دولتي
 • كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها
 • دكتري مديريت ( گرايش برنامه ريزي استراتژيك )

 سوابق آموزشي:

 1. تدريس دروس مديريتي ، مديريت منابع انساني، مديريت رفتار سازماني، نظامهاي اداري تطبيقي، تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي،مديريت شهري، مديريت بهره وري، مديريت استراتژيك، تئوري هاي سازمان و مديريت ، اصول ومباني سازمان ومديريت، اصول سرپرستی ،برنامه ريزي ، مديريت سازمانهاي پیچیده ، مديريت سيستم هاي كيفيت واستانداردهاي ايزو، بازاريابي پیشرفته ، طراحي ساختار و طبقه بندی شغلی، مدیریت اسلامی و الگوهای آن در دستگاه های دولتی و… در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ، دانشگاه ها ، مراکز آموزشی و موسسات عالی ،دستگاه های دولتی و سازمانهای بخش خصوصي و صنعتي داخل وخارج کشور
 2. مدير گروه كارشناسي مديريت دولتي، صنعتي و بازرگاني مركز اموزش مديريت دولتي استان خراسان سالهاي 81-79
 3. مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت پروژه سازمان مديريت صنعتي شرق سال 87-85
 4. مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك مركز اموزش خانه صنعت ومعدن استان خراسان رضوي 89-86
 5. رئيس مركز اموزش خانه صنعت ومعدن استان خراسان رضوي 95-86
 6. عضو هيئت علمی موسسه اموزش عالي شانديز- مشهد وزارت علوم وفناوري(درحال حاضر)
 7. معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه اموزش عالي شانديز وزارت علوم وفناوري(درحال حاضر)

برخي دوره هاي آموزشي برگزار شده:

 1. رفتار سازماني ومنابع انساني – سازمان شیلات خراسان
 2. اصول سرپرستي ، مباني سازمان ومديريت، پرورش كارمندان،مكاتبات اداري ،روشهاي حل مسئله- شركت گاز خراسان رضوي
 3. پرورش كارمندان و تصميم گيري _ شركت نفت وگاز شرق
 4. اصول ومباني رفتار _راه آهن خراسان رضوي
 5. خصوصي سازي ، اصول مديريت منابع انساني _ شركت مخابرات خراسان
 6. بهينه سازي روابط كار كاركنان – صنايع پارت لاستیک
 7. ارزيابي شغلي مشاغل سازماني وبنگاهي-صنايع رنگ كيان
 8. مديريت و برنامه ريزي استراتژيك _ صنايع رنگ كيان
 9. برنامه ريزي استراتژيك – شركت احيا صنايع توس
 10. مديريت تحول و تغيير – شركت صنايع فولاد خراسان
 11. طبقه بندي مشاغل – شركت فناوري اطلاعات آداک
 12. تصميم گيري و بهينه سازي تصميم – سازمان صنايع ومعادن خراسان
 13. اصول رفتار سازماني ، ارزيابي عملكرد – صنایع متالورژي خراسان
 14. برنامه ريزي در دستگاههاي دولتي _ سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان واستان خراسان
 15. ارتباطات وامنيت ارتباطي – اداره كل آزمايشگاههاي مكانيك خاک كشور – تهران
 16. بهره وري منابع انساني – شركت رينگ سازي ايران خودرو
 17. مديريت استراتژيك – بيمارستان امام رضا
 18. بهبود بهره وري مديران – علوم پزشكي خراسان
 19. برنامه ريزي استراتژيك پيشرفته – شركت مهسا الكتريك
 20. مديريت رفتار سازماني وبهبود بهره وري – وزارت ارشاد خراسان رضوي
 21. خلاقیت وبهره وري – شركت ايرانول
 22. ايجاد انگيزه در كاركنان – سازمان اسناد پزشكي
 23. مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك – سازمان علوم پزشكي خراسان رضوي
 24. خلاقيت و روشهاي حل مسئله – سازمان اسناد پزشكي
 25. طراحي ساختارهاي سازماني- دوره هاي كوتاه مدت استانداري
 26. مديريت منابع انساني – اداره كار وامور اجتماعي خراسان رضوي
 27. تربيت مربي بهره وري منابع انساني – علوم پزشكي خراسان رضوي
 28. انگيزش وبهبود رفتار منابع انساني- شركت خانه سازي مشهد
 29. كارآفريني، مباني نظري وBP ،اشتغال مبتني بر صنايع كوچك- اداره كار وامور اجتماعي
 30. اصول مديريت وسرپرستي – صنايع ريخته گري توحيد خراسان رضوي
 31. گزارش نويسي وروش تحقيق، پرورش كارمندان – بهداشت ودرمان صنعت نفت مشهد
 32. سناريونويسي براي آينده – موسسه گام انديشه اداره ارشاد خراسان رضوي
 33. برنامه ريزي – اداره ارشاد استان خراسان رضوي وسازمان فرهنگي شهرداري مشهد
 34. تحولات محيطي وتغيير رفتار- علوم پزشكي خراسان رضوي
 35. مباحث نو در مديريت استراتژيك – شركت نيرو گستران خراسان
 36. اشتغال وكارآفريني – سازمان تعاون،رفاه وكارخراسان رضوي
 37. رتبه بندي شغلي درصنعت وتجارت – سازمان تعاون،رفاه و كارخراسان رضوي
 38. بازاريابي راهبردي – سازمان صنعت ، معدن ، تجارت ، شركت توليد سنگ آهن پاژ
 39. مديريت استراتژيك منابع انساني – شركت گاز استان خراسان رضوي
 40. اقتصاد مقاومتي وراهكارهاي اجرايي آن – جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي
 41. سيستم هاي كيفيت با رويكرد FOCUSPDCA -شهرداري مشهد
 42. مديريت استراتژيك شهري وشهرسازي – شهرداري مشهد ونواحي تابعه
 43. نقش استراتژي ها درمكانيسم طبقه بندي شغلي – مديران صنايع خراسان شمالي
 44. الگوهاي صرفه جويي ومديريت آن- سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان خراسان رضوي
 45. مهارتهاي حل مسئله وتصميم گيري – شركت خط لوله انتقال گاز شمال شرق كشور
 46. ارزيابي مشاغل با رويكرد مديريت استعداد- شركت گاز خراسان جنوبي

تجارب تخصصي و فني

 1. طراحي ساختار سازماني شركت آجر ماشيني شهرستان بجنورد
 2. دبير كميته تجديد ساختار سازماني بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد
 3. دبير كميته بازنگری نوبتكاري پالایشگاه  شهيد هاشمي نژاد
 4. سرپرست تیم عارضه یابی گروه کارخانجات جاده ابریشم(مشهد)
 5. دبير كميته تدوين استراتژي شركت گاز استان خراسان رضوي
 6. مشاور تدوين استراتژي شركت توس آب خراسان
 7. مشاور تدوين ساختارهولدينگ موقوفه عبداله رضوي خراسان رضوي
 8. پژوهشگر تدوین استراتژی بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد
 9. مشاور مطالعات استراتژيك شركت احيا صنايع توس
 10. مشاور مطالعات استراتژيك شركت بهداشتي و دارويي گل شفا
 11. مشاور تدوين سند جامع راهبردي شركت شهركهاي صنعتي استان خراسان رضوي
 12. سرپرست تيم تدوين نيازهاي آموزشي كاركنان شهرداري مشهد
 13. ناظر پروژه  تعيين شاخص هاي بهره وري – منطقه چهار عملیات خطوط انتقال گاز
 14. مشاور تدوين استراتژي شركت هاي آرمان گستر توس
 15. مشاور ارزيابي شغلی ومشاغل شركت بهداشتي ودارويي گل شفا
 16. مشاور تدوين استراتژي و سند جامع راهبردي شركت مديريت توليد برق نيروگاههاي گازي استان خراسان
 17. مشاورتدوين استراتژي وسند جامع راهبردي شهرك فناوري صنايع غذايي وبيوتكنولوژي شمال شرق كشور
 18. مشاورتدوين استراتژي وسندجامع راهبردي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق كشور
 19. مدير اجرايي پروژه بزرگ گروه هاي بهره ور وبهبود بهره وري شهرداري مشهد
 20. مدير اجرايي پروژه  ارزيابي عملکرد شركت مديريت توليدبرق نيروگاههاي گازي استان خراسان رضوي
 21. مشاور تدوين استراتژي وسند جامع راهبردي سازمان اوقاف مشهد
 22. مشاور تدوين استراتژي وسند جامع راهبردي سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري مشهد
 23. مديراجرايي طرح نياز سنجي آموزشي سازمان پارکها وفضاي سبز شهرداري مشهد
 24. مشاور طبقه بندي شریي شركت فناوري آداك
 25. مدير اجرايي نيازسنجي آموزشي سازمان حمل ونقل وترافيك مشهد
 26. مدير اجرايي نياز سنجي آموزشي سازمان پایانه ها مشهد
 27. مشاور تدوين استراتژي فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
 28. مشاور ارزيابي شغلی كاركنان اركان ثالث شركت گاز استان خراسان رضوي
 29. مشاور تدوين طرح تجاري BP شركت نيرو گستران خراسان
 30. مشاور راهبردي گروه مهندسي برج رويا
 31. مشاور طرح طبقه بندي شریي شركت سنگ آهن پاژ
 32. مشاور تدوين استراتژي هاي بازار سنگ آهن پاژ
 33. مشاور تدوين وطراحي ساختارسازماني سازمان اوقاف استان خراسان رضوي
 34. سرمميزارزيابي سيستم هاي مديريت كيفيت سازمانهاي دولتي و صنايع
 35. مشاور بازنگری فرايندهاي سازماني شركت گاز استان خراسان رضوي
 36. رهبر تيم ارزيابي تعالي نظام آموزش شركت ملی گاز ايران
 37. مشاورطرح طبقه بندي مياغل وطراحي ساختار نوين شركت دارو سازي ثامن

فعاليتهاي پژوهشي- آموزشي

 1. عضو شوراي نويسندگان نشریه مدبرموسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي- مركز مشهد سال81-79
 2. عضو شوراي نويسندگان و دبير كميته انرژي فصلنامه عمارت هشتم (حوزه معاونت عمران استانداري استان خراسان رضوي) سال 85-84
 3. استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور ده ها پروژه تحقيقي و پایان نامه دانشجویان كارشناسي ، كارشناسي ارشدو دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالي ، سازمان مديريت صنعتي ، صنايع ومعادن وساير مراكزپژوهشی وتحقيقاتي
 4. عضو شوراي سياست گذاري نشریه بین المللی امكان درحال حاضر
 5. عضو انجمن مديريت استراتژيك ايران – شاخه استان خراسان رضوي
 6. مميز ارشد سيستم هاي مديريت كيفيت واستانداردهاي ايزو

كتب، مقالات و جزوات

 1. بهره وري و مديريت منابع انساني (جزوه)
 2. تصميم گيري، خلاقیت، سازمانهاي ياد گيرنده ، بازاريابي درعصرمدرن ، راهبردهای صادرات زعفران ، مطالعات استراتژیک بازارهای ADSL مخابرات استان خراسان رضوي ، عملکرد بالای انسانی در سازمان و مقاالت ISIوISC
 3. انگیزه و ارتباطات (جزوه آموزشی)
 4. تصميم گيري عقلایی و خط مشی گذاری (جزوه آموزشی)
 5. مهارتهاي كوانتوم درمديريت (همكارتدوين كتاب)
 6. قدرت سازماني (همكارتدوين كتاب)
 7. انواع برنامه ريزي(جزوه دانشگاهی)
 8. مديريت در اسلام (جزوه دانشگاهی)
 9. اخلاق حرفه اي درمديريت سازمانهاي دولتي (جزوه دانشگاهی)
 10. اصول سرپرستی(جزوه بخش صنايع)
 11. برنامه ريزي استراتژيك – آماده براي چاپ
 12. مديريت استراتژيك – آماده براي چاپ
 13. مديريت سازمان هاي پیچیده – در حال تدوين
 14. ارزیابی شغلی درسنامه دانشگاهی موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوي

برخي سمينارهاي اجرا شده

 1. مديريت بحران – شركت گاز استان خراسان رضوي
 2. مديريت منابع انساني- شيلا ت استان خراسان
 3. مديريت بهره وري – نواحي گاز رساني قوچان، مشهد، بجنورد، نیشابور
 4. كايزن يا بهبود مستمر- شركت نيك هنگام توس
 5. ظرفيت سازي براي كوچك سازي بخش دولتي – مجتمع آموزشي علوم پزشکی، شركت مخابرات استان خراسان شمالي
 6. ارزيابي عملکرد با رويكرد راهبردي – همايش كشوری اعضاي شوراي شهر / پارک علم وفناوري خراسان رضوي
 7. تصميم گيري و اركان آن- اداره صنايع و معادن استان خراسان با همكاري مركز آموزش موسسه تحقيقات صنعتي
 8. تصميم گيري خلاقیت وبهره وري – شركت ايرانول
 9. مدير كار آمد ومديريت اثربخش – شهرك فناوري صنايع غذايي توس
 10. مديريت استراتژيك – شهرك فناوري صنايع غذايي توس
 11. مديريت بحران – سازمان حج وزيارت استان خراسان رضوي
 12. آسيب شناسي امور اداري- شركت گاز استان خراسان رضوي
 13. ارزيابي عملکرد 360 درجه – شهرداري مشهد
 14. انگیزش وبهره وري – شركت خانه سازي مشهد
 15. برنامه ريزي استراتژيك – جهاد نصر، مشهد
 16. مديريت چالش هاي شغلی مشاغل – شهرك فناوري صنايع غذايي توس
 17. چالشهای برنامه ريزي استراتژيك پروژه – همايش استاني
 18. عارضه يابي رفتارهاي سازماني – شركت گاز استان خراسان رضوي
 19. مديريت سيستم هاي نوين كيفيت – شركت گاز استان خراسان رضوي