مربیان برتر محاسبات ذهنی با چرتکه

بهاره رضایی

بهاره رضایی

دامغان

فاطمه حقی

گلبهار
الهام پورقفقازی

الهام پورقفقازی

اردبیل
لاله پور قفقازی

لاله پور قفقازی

اردبیل

الهه اثنی عشری

اصفهان

فرشته سرگلزایی

مشهد

ناهید غلامی

نسیم شهر
فریدون کاکی

فریدون کاکی

سنندج
اسحاق یوسفی

اسحاق یوسفی

سنندج

فاطمه مسعودی

شهر اندیشه
لیلا نصیرایی

لیلا نصیرایی

مشهد
فاطمه قهرمانی

فاطمه قهرمانی

لارستان
سجاد حامل

سجاد حامل

لارستان

ساره رضایی

سنندج

آتنا بلاغی

مشهد

سمانه رحیمی

مشهد

معصومه غلامی

نوشهر

پری مهر حوران فر

مشهد